Jdi na obsah Jdi na menu

Ultrazvukové čištění

 

Nově zakoupené zařízení pro ultrazvukové čištění. Objem nádoby 3ltr.!

Toto zařízení používáme k odstranění nečistot(karbon) ze vstřikovací trysky, který má za následek nestejnoměrně rozprašování paliva, případně k ucpání vstřikovacích otvorů v trysce a tím může vést k poklesu výkonu a nesprávného spalování ve válci.

Tímto postupem je možno čistit jakékoliv vstřikovací trysky.

Ultrazvukové čištění provádíme u každého opravovaného vstřikovače v ceně.

Nabízíme možnost si nechat vyčistit vstřikovače nezávisle na opravě, pouze jako prevenci.

Video z ultrazvukového čištění zde:

http://www.siemens-live.cz/fotoalbum/ukazka-z-ultrazvukoveho-cisteni/video-z-cisteni/

 

Ultrazvukové čištění je velice moderní, rychlý, efektivní a progresivní způsob odstraňování organických i neorganických volně vázaných nečistot z povrchů. Při provozu ultrazvukového zdroje vzniká jev zvaný "kavitace", při kterém se v čistícím médiu vytváří miliony mikroskopických bublinek, které vzápětí implodují a uvolněná energie strhává nečistoty z povrchu čištěného předmětu z jeho vnějších i vnitřních částí. Čištěné předměty se ultrazvukem mechanicky nepoškozují. Ultrazvukové čističky spolehlivě vyčistí i členité povrchy. Proces čištění trvá od několika sekund do několika minut, vše v závislosti na míře, způsobu a druhu znečištění povrchu.

Čištění ultrazvukem se používá všude tam, kde je kladen velký důraz na finální čistotu.

 

Kavitace (z latinského cavitas – dutina) je vznik dutin v kapalině při lokálním poklesu tlaku, následovaný jejich implozí. Pokles tlaku může být důsledkem lokálního zvýšení rychlosti (hydrodynamická kavitace), případně průchodu intenzivní akustické vlny v periodách zředění (akustická kavitace). Kavitace je zpočátku vyplněna vakuem, později se vyplní párou okolní kapaliny nebo do ní mohou difundovat plyny z okolní kapaliny. Při vymizení podtlaku, který kavitaci vytvořil, její bublina kolabuje za vzniku rázové vlny s destruktivním účinkem na okolní materiál. Kavitace vzniká například na lopatkách lodních šroubů, turbín, na čerpadlech a dalších zařízeních, která se velkou rychlostí pohybují v kapalině.

Kavitace způsobuje hluk, snižuje účinnost strojů a může způsobit i jejich mechanické poškození.

Na vznik kavitace má vliv především velikost podtlaku, soudržnost (povrchové napětí) kapaliny a teplota: čím je nižší, tím menší je kavitace.

 

Zdroj: wikipedie