Jdi na obsah Jdi na menu

Chybové kódy a zjištění zkratu piezoelementu!

Níže uvádím chybové kódy, které se můžou objevit v motorové jednotce po vyčtení diagnostikou po vyzkratování vstřikovače.

 

17448 P1040 - Napájení vstřikovače paliva A, elektrická porucha v obvodu

18578 P2146 - Napájecí napětí pro vstřikovač paliva Skupina A, otevřený obvod

18579 P2147 - Napájecí napětí pro vstřikovač paliva Skupina A, zkrat k uzemnění

18580 P2148 - Napájecí napětí pro vstřikovač paliva Skupina A, zkrat na B +

17447 P1039 - Přívod paliva A, zkratovaný

ZJIŠTĚNÍ ZKRATU NEBO NEFUNKČNOSTI PIEZOELEMENTU U PPD VSTŘIKOVAČE

Zde uvádím jednoduchý způsob, jak určit, který vstřikovač je nefunkční/vyzkratovaný. Stačí zkontrolovat, zda je cívka zkratována na kostru. Chceme-li toto určit, musíme změřit odpor pomocí multimetru(přepnutý na "pípák") vždy mezi jedním a druhým pinem cívky a kostrou. Pokud je vstřikovač špatný/vyzkratovaný, pak multimetr bude signalizovat pípnutím průchodnost proudu, případně nepípne, ale ukáže nějakou hodnotu. Pokud je vstřikovač v pořádku, multimetr ani nepípne a ani neukáže žádnou hodnotu.

Piezoelement má pouze dva stavy = FUNKČNÍ a NEFUNKČNÍ(VYZKRATOVANÝ). Jiné stavy jako zvýšená nebo snížená dávka vstřikovaného množství ukazuje VŽDY na mechanický problém. A to buď na špatný kontakt na konektoru ke vstřikovači, netěsnost v dosedací ploše vstřikovače, případně v mechanické části samotného vstřikovače, aj....

Někdy se stává(z praxe i po prvním nastartování), že po výměně nebo opravě jednoho vstřikovače po nějakém čase dojde k poškození dalšího, což je důvod, proč doporučujeme opravu i ostatních, ještě funkčních vstřikovačů jako prevenci.

 

ZJIŠTĚNÍ ZKRATU NEBO NEFUNKČNOSTI PIEZOELEMENTU U CR VSTŘIKOVAČE

Piezoelementy u CR vstřikovačů vykazují všeobecně trochu jinou závadu, než u PPD vstřiku, u kterých je v 99% případů zkrat. Tyto pieza, ač se jedná na pohled o skoro totožné prvky, tak v principu jsou konstruovány trochu jinak(možná proto jiný typ závady). Zpravidla se vůbec nevyskytuje 100% zkrat na kostru(jen v opravdu ojedinělých případech) Z větší části je problém v těchto hodnotách: 

-kapacita pieza (rozmezí 2,5-4,2µF)

-el.odpor měřený mezi piny pieza (rozmezí 160-220)

-izolační odpor meřený mezi piny pieza (rozmezí 190-210kΩ)

-izolační odpor měřený vždy mezi jedním pinem a kostrou pieza (ideálně >5.5GΩ)